<xmp id="6o4x0"></xmp>
<listing id="6o4x0"><source id="6o4x0"></source></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"><input id="6o4x0"></input></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<video id="6o4x0"><ins id="6o4x0"><table id="6o4x0"></table></ins></video>
<listing id="6o4x0"></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>

漢語字典 > 漢字:??

??漢字
拼音:zhuan1
部首:邑 總筆畫:6 部首外:4
98五筆:fnyb 86五筆: 鄭碼:bdsy
統一碼C:2B458 倉頡:qinl 筆順:
 異體字: 

漢字:「??」基本解釋

同【】字。

工具書 影印版 備注 文字版
漢語大字典 第4005頁 第4字
中華字海 第173頁  第34字
漢語大詞典 --
現代漢語詞典 --
字 源 --
中華大字典 --
康熙字典 (內府) --
康熙字典 (同文) --
異體字 詳情
說文解字注 --
說文解字 (陳刻本) --
說文解字 (孫刻本) --
說文解字 (日藏本) --
說文解字 (汲古閣) --
說文系傳 --
說文解字詁林 --
經籍籑詁 --
字形演變
類 篇
字 匯
正字通
龍龕手鑒
玉篇及殘卷 --
篆隸萬象名義 --
宋本廣韻 --
宋本廣韻 --
宋本廣韻 --
集韻 (述古堂) --
集韻 (明州) --
中上古音韻
中原音韻

每日一字一詞

国产网友愉拍精品视频手机
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<listing id="6o4x0"><source id="6o4x0"></source></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"><input id="6o4x0"></input></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<video id="6o4x0"><ins id="6o4x0"><table id="6o4x0"></table></ins></video>
<listing id="6o4x0"></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>