<xmp id="6o4x0"></xmp>
<listing id="6o4x0"><source id="6o4x0"></source></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"><input id="6o4x0"></input></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<video id="6o4x0"><ins id="6o4x0"><table id="6o4x0"></table></ins></video>
<listing id="6o4x0"></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>

古籍在線 > 《周易兼義九卷經典釋文一卷周易略例一卷》


是書即所謂宋本“十行兼義本”,清阮元在其《十三經注疏》之《重刻宋版注疏總目錄》考:“有宋十行注疏者,即南宋岳珂《九經三傳沿革例》所載,建本附釋音注疏也,其書刻于宋南渡之后。由元入明,遞有修補。至明正德中,其板猶存。是以十行本為諸本最古之冊?!鼻尻慀@亦言:“注疏合刻起于南北宋之間……修版至明正德間,止亦謂之正德本,以其每半葉十行,又謂之‘十行本’。近世通行者,曰‘閩本’、曰‘監本’、曰‘毛本’,每半葉皆九行?!比钤c陳鳣都提到的“十行本”,即指“周易兼義”此本,故稱“十行兼義本”。阮元修《十三經注疏》,翻刻“十行兼義本”并加???,而成《周易注疏》。
朝代/國別:元
版本:刊本
收錄單位 :美國加利福尼亞大學伯克利分校藏
作品信息 :宋刻本,規格19.1*13厘米。紙本,線裝。半頁十行,十八字,小字雙行二十四字,白口,左右雙邊,雙照魚尾。前有孔穎達撰周易正義序。卷前題:孔穎達奉勒撰正義。王弼注。

每日一字一詞

国产网友愉拍精品视频手机
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<listing id="6o4x0"><source id="6o4x0"></source></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"><input id="6o4x0"></input></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>
<video id="6o4x0"><ins id="6o4x0"><table id="6o4x0"></table></ins></video>
<listing id="6o4x0"></listing>
<xmp id="6o4x0"><video id="6o4x0"></video></xmp>
<xmp id="6o4x0"></xmp>